Bài thơ: "Bé vẽ"

  09/01/2016

        Bé Vẽ

Bé vẽ ngôi nhà
Có ba có mẹ
Bé tô cặn kẽ
Không được lem nhem
Các bạn cùng xem
Ngôi nhà của bé
Phía trước có hoa
Bên hông luống cà
Phía sau ao cá
Phía trên có cả
Ông Mặt Trời cười
Thêm chú Mèo lười
Ngoài sân sưởi nắng
Bên thềm sân vắng
Chú Cún giữ nhà
Bé thật tài ba
Như là họa sĩ.

 

Tin tức mới Xem tất cả