Bài thơ: "Cá ngủ ở đâu?"

  09/01/2016

          Cá ngủ ở đâu

Đêm hè lặng gió

Ơi chú cá nhỏ

Cá ngủ ở đâu?

Con chó về nhà

Chim bay về tổ

Chuột nằm trong ổ

Cóc nhảy về hang

Sông nước lan tràn

Xây sao được tổ

Ơi chú cá nhỏ

Đêm hè lặng gió

Cá ngủ ở đâu?

       Thuỳ Linh

 

Tin tức mới Xem tất cả