Bài thơ: "Đèn giao thông"

  09/01/2016

Đèn giao thông

     Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông

     Đi đường bé nhớ nghe không !

Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi

     Đèn vàng đi chậm lại thôi,

Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi đâm nhau

     Bé ngoan bé nhớ làu làu

Xanh: đi, đỏ: phải dừng mau, đúng rồi

Tin tức mới Xem tất cả