Bài thơ: "Đèn xanh đèn đỏ"

  09/01/2016

        Đèn xanh đèn đỏ

Dung dăng dung dẻ

Vui vẻ đi chơi

Đèn đỏ báo rồi

Bạn chờ tí nhé !

Dung dăng dung dẻ

Vui vẻ đi chơi

Đèn xanh đã mời

 

Tin tức mới Xem tất cả