Bài thơ: "Gấu qua cầu"

  09/01/2016

    Gấu qua cầu

Hai gấu con xinh xắn

Bước xuống hai đầu cầu

Chú nào cũng muốn mau

Vượt cầu sang kia trước.

Không ai chịu nhường bước,

Cãi nhau mãi không thôi.

Chú nhái bén đang bơi

Ngẩng đầu lên và bảo:

- Cái cầu thì bé tẹo,

Ai cũng muốn sang mau,

Nếu cứ cố chen nhau,

Thì có anh ngã chết,

Bây giờ phải đoàn kết,

Cõng nhau quay một vòng,

Đổi chỗ thế là xong.

Cả hai cùng qua được.

           Ngọc Trâm sưu tầm

 

Tin tức mới Xem tất cả