Cái lưỡi

  09/01/2016

Cái lưỡi

Tôi là cái lưỡi

Giúp bạn hằng ngày

Nếm vị thức ăn

Nào chua nào ngọt

Những gì nóng quá

Bạn chớ vội ăn

Hãy chờ một tý

Không thì đau tôi.

           Lê Thị Mỹ Phương

 

Tin tức mới Xem tất cả