Chương trình giáo dục 1-2 tuổi tháng 11/2020

  21/11/2020

Phòng GD –ĐT Quận Cầu Giấy

      Mầm non Bình Minh

        Lứa tuổi: Nhà trẻ

KẾ HOẠCH THÁNG 11

(Thời gian thực hiện: 04 tuần (Từ ngày: 2/11 - 27/11/2020)

Chủ đề

Nhánh

Thứ 2

Thứ  3

Thứ  4

Thứ  5

Thứ  6

TDVĐ

NBTN

GDÂN

LQVH

TẠO HÌNH

(NBPB)

 

Tuấn 1:

(02/11 – 6/11)

Gia đình của bé

- TCVĐ Bọ dừa

-  BTPTC: Vit kêu

- VĐCB: Đi bước  vào  các ô (L1)

-  TCVĐ: Bóng tròn to.

Bác bảo vệ

- NDC: VĐ: Tập đếm.

- NDKH: NH: Vui đến trường.

Truyện: Thỏ con không vâng lời.

(Đa số trẻ chưa biết)

Ôn màu xanh- đỏ.

Tuần 2:

Cô chú công nhân.

 (9/11 - 13/11)

 

- TCVĐ Bọ dừa

-  BTPTC: Vit kêu

- VĐCB: Đi bước  vào  các ô (L2)

-  TCVĐ: Bóng tròn to.

Chú công nhân.

- NDKH: NH: Ba em là công nhân lái xe.

- NDC: DH: Chú công nhân.

 Truyện: Thỏ con không vâng lời.

( Đa số trẻ đã biết )

Dán lá vàng

 

Tuần 3:

(16/11 - 20/11)

Bé với ngày hội của cô

20/11

 

- BTPTC: Nào chúng ta cùng tập thể dục .

- VĐCB: Bò trong có mang vật trên lưng  ( L2)

- TCVĐ : Bọ dừa

 

 Con gà trống

 

- NDC: DH: Con gà trống.

- NDKH: NH: Đàn vịt con.

Truyện: Đôi bạn nhỏ.

(Đa số trẻ chưa biết)

Nhận biết to- nhỏ

 

 

 

Cô giáo ở lớp con.

- NDC: NH: Cô giáo.

- NDKH: DH: Cô và mẹ.

- Truyện: Con cáo.

(Đa số trẻ chưa biết)

Nhận biết màu vàng.

 

 

Vật nuôi trong gia đình.

22 ->26/11/2020

 

- BTPTC: Nào chúng ta cùng tập thể dục .

- VĐCB: Bò chui qua cổng. ( L1)

- TCVĐ Bọ dừa

Con chó, mèo.

 

 

 

 

 

- NDC: DH: Gà trống mèo con và cún con.

- NDKH: NH:  Ai cũng yêu chú mèo.

Truyện: Đôi bạn nhỏ.

(Đa số trẻ đã biết )

Di màu làm ổ rơm.