Chương trình giáo dục 2-3tuổi tháng 4/2021

  03/04/2021

Binhminhkids KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 2-3 TUỔI THÁNG 4/2021 

 

 

 

 

Hoạt động học

Thứ 2

- BTPTC: Tập với bóng.

- VĐCB: Bò băng bàn chân, bàn tay. (L1)

- TCVĐ: Trời năng trời mưa.

- BTPTC: Tập với bóng.

- VĐCB: Bò băng bàn chân, bàn tay. (L2)

- TCVĐ: Trời năng trời mưa.

BTPTC:Tay em.

- VĐCB: Tung bóng bằng hai tay. (L1)

- TCVĐ: Bọ dừa

BTPTC:Tay em.

- VĐCB: Tung bóng bằng hai tay. (L2)

- TCVĐ: Bọ dừa

Thứ 3

Tàu hỏa.

Máy bay.

Thuyền, tàu thủy.

Quần áo mùa hè.

Thứ 4

- NDC: VĐ: Em tập lái ô tô.

- NDKH: NH: Đoàn tàu nhỏ xíu.

- NDC: NH: Anh phi công ơi.

- NDKH: DH: Đèn xanh đèn đỏ.

 

- NDC: DH: Em đi chơi thuyền.

- NDKH: NH: Bạn ơi có biết.

 

- NDC: VĐ: Lời chào buổi sáng.

- NDKH: NH: Cho tôi đi làm mưa với

 

Thứ 5

Truyện: Xe lu, xe ca.

(Đa số trẻ chưa biết)

Truyện: Xe lu, xe ca.

(Đa số trẻ đã biết).

Truyện: Xe lu, xe ca.

(Đa số trẻ đã biết).

Thơ: Mùa hè.

(Đa số trẻ chưa biết)

Thứ 6

Dán dây hình tròn

PB màu săc.

(Xanh, vàng,đỏ.)

Ôn hình vuông, hình tròn.

Tô quần áo mùa hè.