Chương trình giáo dục 3-4 tuổi tháng 11/2020

  21/11/2020

Phòng GD –ĐT Quận Cầu Giấy

Mầm non Bình Minh

Lứa tuổi: 3-4 tuổi                                                                                                            KẾ HOẠCH THÁNG 11

(Thời gian thực hiện: 04 tuần (Từ ngày: 2/11 - 27/11/2020)

Thời gian

Thứ 2

Thứ  3

Thứ  4

Thứ  5

Thứ  6

TDVĐ

LQ VH

TẠO HÌNH

MTXQ- LQVT

GD ÂN

 

 

 Tuấn 1:

(02/11 – 6/11)

Gia đình của bé

- VĐCB:

+ Đi theo đường hẹp

+ Bò thấp

Truyện

Tích chu

( Chưa biết)

Tô nét, tô màu chùm nho

 

Trò chuyện về các thành viên trong gia đình bé

 

- NDTT: Dạy hát “Cả nhà thương nhau”

- NDKH:  Nghe hát: Chỉ có một trên đời

 

Tuần 2:

(9/11 - 13/11)

Ước mơ của bé

- VĐCB: Ném xa bằng 2 tay

- TCVĐ: Chó sói xấu tính

- Thơ

Bé vẽ

(Chưa biết)

 

Vẽ ông mặt trời

 

Ôn nhận biết hình vuông – hình tròn.

 

 

- NDTT: Dạy VĐ : Đi học về

- NDKH: Nghe hát: Nhà của tôi

 

Tuần 3:

(16/11 - 20/11)

Bé với ngày hội của cô

20/11

 

 

- VĐCB: Đi ngang bước dồn trèo ghế

- TCVĐ: Tự chọn

 

Thơ

Bàn tay cô giáo

(Đã biết))

 

Dán hoa tặng cô nhân ngày 20 - 11

(ngoài chương trình)

 

Trò chuyện về ngày 20/11

- NDTT: Nghe hát: Ước mơ xanh

- NDKH :

+   DH : Cô là cô tiên

+ TC ÂN: Ai đoán giỏi

Tuần 4:

(23/11 - 27/11)

 

- VĐCB: Trườn sấp đập bóng

 

 

- Truyện

Chiếc ấm sành nở hoa

(Chưa biết

Vẽ nhà của bé (ngoài chương trình)

- Nhận biết 1 số đồ dùng trong gia đình

 

- HĐC : Bài tập toán bài 6

- NDTT: Nghe hát : Con búp bê của em

- NDKH: DH: Đôi dép