Chương trình giáo dục 4-5 tuổi tháng 4/2021

  03/04/2021

Binhminhkids   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 4-5 TUỔI THÁNG 4/2021 

 

 

 

 

Hoạt động học

Thứ 2

- TDVĐ :

+ VĐCB : Ném xa bằng 2 tay.

+ TCVD : Cáo và thỏ.

- NDC :  DH : Cháu yêu cô chú công nhân.

- NDKH :

+ NH: Cháu yêu cô thợ dệt.

 + TCÂN :Ai nhanh nhất.

- TDVĐ:

+ VĐCB: Trườn sấp, trèo qua ghế.

 

 

 

- NDTT:  DH: Tập làm Bác sỹ

- NDKH: NH: Ước mơ của bé

 

Thứ 3

Thơ:

Ước mơ của bé

(ĐS trẻ chưa biết)

Truyện:

Ba chú lợn nhỏ

Thơ :

Cái bát xinh

(ĐS trẻ chưa biết)

 

Thơ:

Tập làm Bác Sỹ

(ĐS trẻ chưa biết)

Thứ 4

Trò chuyện về ước mơ của bé

- Tìm hiểu về cô chú công nhân xây dựng.

 ( TC học tập thi xem ai nhanh: Xếp gạch)

(MT 8)

      Trò chuyện về      bác nông dân.

 

 

Trò chuyện về nghề bác sỹ

Thứ 5

-  LQVT: Dạy trẻ NB, đếm đúng các nhóm có 5 ĐT

 

- Dạy trẻ SS thêm bớt, để tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5

( MT 20)

- LQVT: Ôn tập so sánh kích thước của các đối tượng

- LQVT:

Ôn tập số lượng trong phạm vi 5

 

 

Thứ 6

 

Dán trang trí trang phục cho cô ca sỹ (ĐT)

Tô màu tranh nghề sửa chữa xe ô tô

(ĐT)

Gấp và dán quần áo (Mẫu)

 (MT35)

 

 

Vẽ về nghề Bác Sỹ.

( ĐT)