Cô giáo của con

  05/01/2016

      Cô giáo của con

Mỗi khi vào lớp,  

Cô cười thật tươi

Say sưa giảng bài

Giọng cô ấm áp.

 

Bạn nào hay nghịch

Cô chẳng thích đâu

Bạn nào chăm ngoan

Cô yêu lắm đấy!

 

Cần như hạt muối

Đẹp như hoa rừng

Cô giáo của con

Ai mà chẳng quý. 

                  Hà Quang

Tin tức mới Xem tất cả