Đôi mắt của em

  09/01/2016

Đôi  mắt của em

Đôi mắt xinh xinh

Đôi mắt tròn tròn

Giúp em nhìn thấy

Mọi vật xung quanh.

Em yêu em quý

Đôi mát xinh xinh

Giữ cho đôi mất

Ngày càng sáng hơn.

            Lê Thị Mỹ Phương

Tin tức mới Xem tất cả