Đồng dao: Đi nắng

  24/03/2018

Bài đồng dao: đi nắng

Kìa con chim chích

Nó đậu cành xoan

Nó kêu ai ngoan

Thì nghe lời nó

Đi nắng phải có

Nón mũ mà che

Hễ ai không nghe

Đau đầu sỗ mũi

Tin tức mới Xem tất cả