Khách đến rồi

  09/01/2016

       Khách đến rồi

Con mèo hoa

Ngủ bên bếp

Khách đến chơi

Chẳng chào mời

Mắt vờ nhắm

Cổ ngoẹo bên

Thật là không lễ phép

Mèo hoa rất đáng buồn.

Tin tức mới Xem tất cả