Mắt để làm gì?

  09/01/2016

Mắt để làm gì ?
Bò mẹ đố Bê:
- Mắt để làm gì?
Bê nghĩ một lúc.
- À.. à đôi mắt
Để ngủ mẹ ơi!

Bò mẹ cả cười 
- Thế con nhắm mắt
Thử đi mấy bước
Mẹ xem tí nào!

Nhìn trước ngó sau
Rồi Bê nhắm mắt 
- Thử đi mấy bước
Để mẹ xem sao!
Bê bỗng húc đầu
- Cái gì thế nhỉ?
Ra mẹ xoay người 
Chặn đường Bê đấy
Mà Bê không thấy
Bê cứ húc vào

Bê được xoa đầu
Được nghe mẹ dạy
- Mắt chính để nhìn
Chắc con đã thấy!

     Phạm Hổ

Tin tức mới Xem tất cả