Miệng xinh

  09/01/2016

    Miệng Xinh

Các cháu chơi với bạn

Cãi nhau là không vui

Cái miệng nó xinh thế

Chỉ nói điều hay thôi.

              Phạm Hổ

Tin tức mới Xem tất cả