Thơ: "Cánh đồng lúa vàng"

  02/04/2016

Cánh đồng lúa vàng

 

Cánh đồng lúa chín

Vàng như thảm nhung

Theo gió nhẹ rung

Làn hương thơm mát.

Cánh đồng bát ngát

Nặng trĩu mùa vàng

Đàn trâu lững thững

Cõng lúa về làng.

(Phạm Văn Đệ)

Tin tức mới Xem tất cả