Xe chữa cháy

  09/01/2016

Xe chữa cháy

Mình đỏ như lửa

Bụng chứa đầy nước

TôI chạy như bay

Hét vang đường phố.

Nhà nào bốc lửa

Tôi dập liền tay

Ai gọi chữa cháy

Có…ngay ! Có…ngay !

             Phạm Hổ

Tin tức mới Xem tất cả